minmarknad.nu​

Skördemarknader i Sverige

En skördemarknad eller skördefest är ett slags matmarknad där jordbrukare och producenter säljer sina grödor direkt till konsumenter och andra köpare utan mellanhänder. Skördemarknader arrangeras under hösten och har funnits i hundratals år. De har traditionellt varit en viktig del av livsmedelsdistributionen i samhällen över hela Sverige.

skördemarknader

Inga mellanhänder

Skördemarknader ger många fördelar för både säljare och köpare. För jordbrukare och producenter ger de en möjlighet att sälja sina produkter utan att behöva betala avgifter till mellanhänder som distributörer eller grossister. Detta kan hjälpa till att öka deras inkomst och förbättra lönsamheten på gården.

Näringsrik mat

För konsumenter ger skördefester tillgång till färska, lokalt odlade livsmedel. Dessa produkter är ofta mer näringsrika än de som har transporterats långa avstånd för att nå butikshyllorna. Konsumenter kan också få möjlighet att prata direkt med producenter och lära sig mer om hur deras livsmedel har odlats och producerats.

 
skördemarknader

Skördemarknader har positiva effekter på miljön. Genom att minska antalet mellanhänder minskar också behovet av transport av livsmedel över långa avstånd. Detta minskar utsläppen av växthusgaser och andra miljöfarliga föroreningar som orsakas av transport.

minmarknad.nu​

Skördemarknader i Sverige

En skördemarknad eller skördefest är ett slags matmarknad där jordbrukare och producenter säljer sina grödor direkt till konsumenter och andra köpare utan mellanhänder. Skördemarknader arrangeras under hösten och har funnits i hundratals år. De har traditionellt varit en viktig del av livsmedelsdistributionen i samhällen över hela Sverige.

Kommande skördemarknader

skördemarknader

Inga mellanhänder

Skördemarknader ger många fördelar för både säljare och köpare. För jordbrukare och producenter ger de en möjlighet att sälja sina produkter utan att behöva betala avgifter till mellanhänder som distributörer eller grossister. Detta kan hjälpa till att öka deras inkomst och förbättra lönsamheten på gården.

skördemarknader

Näringsrik mat

För konsumenter ger skördefester tillgång till färska, lokalt odlade livsmedel. Dessa produkter är ofta mer näringsrika än de som har transporterats långa avstånd för att nå butikshyllorna. Konsumenter kan också få möjlighet att prata direkt med producenter och lära sig mer om hur deras livsmedel har odlats och producerats.

Skördemarknader har positiva effekter på miljön. Genom att minska antalet mellanhänder minskar också behovet av transport av livsmedel över långa avstånd. Detta minskar utsläppen av växthusgaser och andra miljöfarliga föroreningar som orsakas av transport.

Kommande skördemarknader